http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

Print

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๘๓ ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านทวน จบชั้นมัธยมศึกษา ๖ จากโรงเรียนวิสุทธิรังสี กาญจนบุรี และจบการศึกษาชั้นมัธยม ๘ จากโรงเรียนทวีธาภิเศก จากนั้นสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นด้วยการเขียนโคลงตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยม ๓ และเขียนอย่างจริงจังเมื่อเรียนมหาวิทยาลัย หนังสือรวมกลอนเล่มแรกเป็นกลอนรักที่สร้างชื่อเสียงให้อย่างมากคือ คำหยาด มีผลงานต่อเนื่องออกมาอีกมากมาย แต่ประสมประสานระหว่างอารมณ์และการสะท้อนภาพสังคมเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ผลงานส่วนใหญ่ได้รับรางวัลเป็นที่รู้จักกันดี เช่น เพียงความเคลื่อนไหว ได้รับรางวัลซีไรต์ อาทิตย์ถึงจันทร์, ชักม้าชมเมือง, เพลงขลุ่ยผิว และ มุมมอง ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ผลงานที่เกรียวกราวเพราะเป็นการเขียนร้อยกรองที่ยิ่งใหญ่ คือเขียนถึงทุกจังหวัดของประเทศคือ เขียนแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนความเรียงที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาอีกจำนวนหนึ่ง เช่น ที่นี่ขัดข้องหนอ, บังอบายเบิกฟ้า, ฝึกฟื้นใจเมือง, มุมที่ไม่มีเหลี่ยม, ดาบที่หมกอยู่ในจีวร เป็นต้นเนาวรัตน์ ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๒๓ และเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๖ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๗ (๒๕๓๙)

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com