http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

วันนักเขียน และพิธีมอบรางวัลศรีบูรพา 5 พฤษภาคม 2551

Print

 

สุทธิชัย หยุ่น รับรางวัลศรีบูรพา

(สุทธิชัย, สุรพันธุ์ สายประดิษฐ์ ทายาทศรีบูรพา, ประยอม ซองทอง)

 

รายการแรก ในงานวันนักเขียน เป็นเสวนา 100 ปี นักเขียนไทย

“ชีวิตและผลงาน : ๑๐๐ ปี ม.ร.ว.นิมิตรมงคล  นวรัตน /สด กูรมะโรหิต / สันต์ เทวรักษ์/ถนอม  มหาเปารยะ/อาษา ขอจิตต์เมตต์ ”   โดย ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน / อัปสร กูรมะโรหิต/มณฑกานต์ โกมลบุตร/พงษ์เทพ มหาเปารยะ /นเร  ขอจิตต์เมตต์  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฐนธัช  กองทอง

เสวนา 100 ปี นักเขียนไทย

เสวนา 100ปี นักเขียนไทย

รายการต่อจากนั้นเป็น

ศรีบูรพาเสวนา: หมาเฝ้าบ้าน:อุดมการณ์นักหนังสือพิมพ์ ? โดย บุญเลิศ  คชายุทธเดช/นิธินันท์  ยอแสงรัตน์ อัศศิริ ธรรมโชติ  ดำเนินรายการโดย ภัทร  จึงกานต์กุล

ศรีบูรพาเสวนา: หมาเฝ้าบ้าน:อุดมการณ์นักหนังสือพิมพ์

 

คุณประยอม ซองทอง มอบโล่รางวัล "ศรีบูรพา" แด่คุณสุทธิชัย หยุ่น

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com