http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

คำประกาศเกียรติคุณ นายเดวิด สไมท์ และนายหลวน เหวินหัว ผู้ได้รับ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ในปี ๒๕๖๐

Print

 

เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ เป็นปีครบรอบชาตกาล ๑๑๒ ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ "ศรีบูรพา" คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา มีมติมอบรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศแก่ ผู้แปลนวนิยายเรื่อง "ข้างหลังภาพ" ของ ศรีบูรพา เป็นภาษาของชาติตนเอง ๒ คน อันได้แก่ นายเดวิด สไมท์ (David Smyth) แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนายหลวน เหวินหัว แปลเป็นภาษาจีน

นายเดวิด สไมท์ เป็นชาวอังกฤษ จบปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจำด้านไทยศึกษาของ School of Oriental and African Studies แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน สนใจเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยในยุคบุคเบิก มีผลงานศึกษาว่าด้วยกุหลาบ สายประดิษฐ์ และแปลนวนิยายไทยเรื่อง ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา และเรื่องสั้นเด่น ๆ ของ ศรีบูรพา อาทิ ขอแรงหน่อยเถอะ คนพวกนั้น เขาตื่น เป็นต้น ทั้งยังได้ศึกษาค้นคว้าและแปลงานของนักเขียนไทยคนอื่น ๆ ไว้อีกหลายเรือง

ส่วนนายหลวน เหวินหัว เริ่มเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง หลังจบการศึกษาได้ทำงานวิจัยวรรณกรรมไทย ที่สำนักวิจัยวรรณกรรมต่างประเทสแห่งสถาบัณฑิตยสถานแห่งประเทศจีน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เข้าศึกษาภาษาไทยและทำงานวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ปี วิจัยวรรณกรรมไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก ๑ ปี และเป็นอาจารย์ประจำสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา ๘ ปีจนเกษียณอายุจึงกลับไปบ้านเกิด นายหลวน เหวินหัว ได้แปล ข้างหลังภาพ ของศรีบูรพา และงานวรรณกรรมไทยอีกหลายเรื่อง

กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ "ศรีบูรพา" เป็นนักเขียนที่มีอุดมการณ์ มีชีวิตที่ระหกระเหินต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ ทำให้ผลงานไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเท่าที่ควร กว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี ๒๕๔๘ เขาก็ถึงแก่ชีวิตไปแล้วถึง ๓๑ ปี การที่นักแปลทั้งสองให้ความสนใจผลงานของ "ศรีบูรพา" ตั้งแต่ยังไม่ได้รับการประกาศเกียรติระดับโลก นั่นหมายความว่า ทั้งสองคนได้เป็นผู้สนับสนุนให้โลกได้รู้จัก "ศรีบูรพา" ก่อนใคร

นักแปลทั้งสองจึงนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสะพานเชื่อมความเข้าใจของคนสองชาติผ่านภาษา เป็นผู้ทำให้คนในชาติของตนได้รู้จักและเข้าถึงงานของ "ศรีบูรพา" อย่างลึกซึ้ง เป็นการเผยแพร่ สนับสนุนให้ชื่อเสียงของ "ศรีบูรพา" ได้ปรากฏในอีกซีกโลกหนึ่ง

ในวาระครบรอบ ๑๑๒ ปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา จึงเห็นสมควรประกาศเกียรติให้นายเดวิด สไมท์ และนายหลวน เหวินหัว เป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ในปี ๒๕๖๐

 

นายประยอม ซองทอง

ประธานกองทุนศรีบูรพา

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com