http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในวาระ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สาย-ประดิษฐ์) (ไม่รวมชุดหนังสือของศรีบูรพาที่สำนักพิมพ์ต่างๆ พิมพ์จำหน่าย)

Print

 

หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในวาระ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สาย-ประดิษฐ์) (ไม่รวมชุดหนังสือของศรีบูรพาที่สำนักพิมพ์ต่างๆ พิมพ์จำหน่าย)

 

๑.  "คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพา" หนังสือที่ระลึกประจำงาน จัดพิมพ์โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือระลึก (๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘) จำนวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

๒.  ต่อคิด สานฝัน ศรีบูรพา (งบเอกชน) หนังสือรวมข้อเขียนของนักเขียนที่ได้รับรางวัลศรีบูรพา ๑๗ คน จัดพิมพ์โดยกองทุนศรีบูรพา (๒ เมษายน  ๒๕๔๘) จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม

๓.  จดหมายถึงศรีบูรพา (งบเอกชน) หนังสือรวมข้อเขียนที่ชนะรางวัลการเขียนจดหมายถึงศรีบูรพา  จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ  และสำนักพิมพ์เพื่อนดี (๒ เมษายน ๒๕๔๘)

 

๔.  ร้อยนักเขียน ร้อยกวี ร้อยปีศรีบูรพา หนังสือรวมบทกวีเชิดชูศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) จัดพิมพ์โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม) (๓๐ เมษายน ๒๕๔๘) จำนวนพิมพ์ ๒,๕๐๐ เล่ม

๕.  มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ รวมบทความของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ที่ไม่เคยตีพิมพ์รวมเล่มมาก่อน สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ จัดพิมพ์โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม)  (๒๔ มิถุนายน  ๒๕๔๘) จำนวนพิมพ์ ๒,๕๐๐ เล่ม

๖.  หนังสือที่ระลึกงานมอบรางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา ว่าด้วยประวัติและเกียรติคุณของศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) จัดพิมพ์โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม

๗.  ศรีบูรพาในดวงใจ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศรีบูรพาสำหรับเด็กประถม สมปอง ดวงไสว เขียน จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม

๘.  กุหลาบแห่งแผ่นดิน สารนิยายชีวประวัติศรีบูรพา สำหรับนักเรียน มัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ชมัยภร แสงกระจ่าง เขียน จำนวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

๙.  การหนังสือพิมพ์ของฉัน บทความเรียบเรียงจากหนังสือพิมพ์ "เดอะไทมส"  โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์ ไม่เคยรวมเล่มมาก่อน สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการจำนวนพิมพ์ ๒,๕๐๐ เล่ม (มีนาคม ๒๕๔๙)

๑๐. ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า รวมบันทึกนอกทินกรณ์ บทความทางพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยรวมพิมพ์มาก่อนของกุหลาบ สายประดิษฐ์  รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน บรรณาธิการ จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม (มีนาคม ๒๕๔๙)

หนังสือที่กำลังดำเนินการจัดพิมพ์

๑.  รวมเรื่องสั้นสุภาพบุรุษ (งบเอกชน)  รวมเรื่องสั้นนักเขียนคณะสุภาพบุรุษ  คณะนักเขียนที่ศรีบูรพาเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับเพื่อนๆ สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ  โดยงบประมาณสนับสนุนจากปูนซิเมนต์ไทย จำนวนพิมพ์ ๒,๕๐๐ เล่ม

๒. วีถีกุหลาบ สายประดิษฐ์ สืบชีวิต "ศรีบูรพา" หนังสือสรุปการสัมมนาวิชาการในโครงการ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์) จำนวนพิมพ์ ๒,๕๐๐ เล่ม

๓.  หนังสือสรุปสัมมนาวิชาการนานาชาติ จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม  หนังสือทั้ง ๓ เล่ม อยู่ในการดำเนินงานสืบเนื่องโดยกองทุนศรีบูรพา

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com