http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

ปฏิทินกิจกรรม งาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)

Print

 

ปฏิทินกิจกรรม งาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์)

(เนื่องในโอกาสองค์การ UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกและเป็นรายการที่ยูเนสโกจะร่วมเฉลิมฉลองด้วย)

๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าว ณ บ้านศรีบูรพา ในโอกาสที่องค์การ UNESCO ยกย่อง "ศรีบูรพา" (กุหลาบ  สายประดิษฐ์) เป็นบุคคลสำคัญของโลก และการจัดงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล กุหลาบ สายประดิษฐ์

๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  การตัดสินตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์) เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำงานอย่างเป็นทางการ ชนะเลิศได้แก่ผลงานของ  นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์   

๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ - ๖ เมษายน ๒๕๔๗   นิทรรศการ ๙๙ ปี ศรีบูรพา กุหลาบ สายประดิษฐ์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ  และลงพระนามาภิไธยบนแผ่นกระดาษ "ลมหายใจแห่งสันติภาพแด่ศรีบูรพา"

๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๗   สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการเตรียมงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์) จัดงาน ๙๙ ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๕  พฤษภาคม ๒๕๔๗   งานวันนักเขียน จัดการแสดงกวีคีตการชุด "หนึ่งดอกกุหลาบแดง หนึ่งร้อยปีศรีบูรพา" โดยกลุ่มกวีสีน้ำเงิน จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนศรีบูรพา และคณะกรรมการเตรียมงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สาย-ประดิษฐ์)  

๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๗ งานทำบุญครบรอบ ๓๐ ปี มรณกาล นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ณ วัดเทพศิรินทร์

๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ งานแจกรางวัลมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ มีการแสดงกวีคีตการ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา ณ  โรงแรมสยามซิตี้  

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๔๗   โครงการจากวรรณกรรมสู่แผ่นฟิล์ม เสวนาโดย โดม สุขวงศ์  สุชาติ สวัสดิ์ศรี  ฉายภาพยนตร์ "ข้างหลังภาพ" ฉบับ เปี๊ยก โปสเตอร์ และเรื่อง "แม่" บทประพันธ์ของแม็กซิม กอร์กี้ แปลโดยกุหลาบ สายประดิษฐ์ ณ สถาบันปรีดี  พนมยงค์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ งาน "มิตรแท้ห้องสมุด" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา "๑๐๐ ปี ศรีบูรพา"

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ งานแถลงข่าวหนังสือชุด "๑๐๐ ปี ๔ นักเขียนไทย" ณ บริษัทอมรินทร์ ฯ

๒๑  มีนาคม  ๒๕๔๘ พิธีเปิดป้ายหอประชุมศรีบูรพา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

๒๖  มีนาคม ๒๕๔๘ - ๖ เมษายน ๒๕๔๘  นิทรรศการศรีบูรพา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ ๓ (BANGKOK  INTERNATIONAL  BOOK  FAIR  2005) และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ จัดทำวีซีดีประวัติศรีบูรพาออกเผยแพร่ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ครั้งที่ ๒ ณ ทำเนียบรัฐบาล

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘  พิธีเชิดชูเกียรติ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน

๒  เมษายน ๒๕๔๘ เปิดตัวหนังสือ และอภิปราย "ต่อคิด สานฝัน ศรีบูรพา" โดยกองทุนศรีบูรพา  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๔๘  

๒๕ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ นิทรรศการ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา ณ ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ งานชุมนุมร้อยนักเขียน ร้อยกวี ๑๐๐ ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ ณ  สถาบันปรีดี พนมยงค์

๕  พฤษภาคม ๒๕๔๘  งานวันนักเขียน โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) อภิปราย ๑๐๐ ปี ๔ นักเขียนไทย (ดอกไม้สด, ม.จ.อากาศดำเกิง, ศรีบูรพา, และไม้ เมืองเดิม) บริษัทไปรษณีย์ไทยพิมพ์แสตมป์ที่ระลึก ๔ นักเขียนไทย

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  การอภิปรายทางวิชาการ "๑๐๐ ปี ๔ นักเขียนไทย" จัดโดยราชบัณฑิตยสถาน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้   

๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ สัมมนาศรีบูรพาสัญจรครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดนิทรรศการภายในงาน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ งานเสวนาศรีบูรพาคนดีแห่งแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฯ จัดวิทยากรส่วนกลางไปร่วมเสวนาและนำนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ไปจัดแสดง

๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘   สัมมนาศรีบูรพาสัญจรครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จัดวิทยากรไปร่วมเสวนาและนำนิทรรศการไปจัดแสดงในงาน๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘   สัมมนาศรีบูรพาสัญจรครั้งที่ ๓  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ จัดวิทยากรไปร่วมเสวนาและนำนิทรรศการไปจัดแสดงในงาน

๙ กันยายน  ๒๕๔๘  สัมมนาศรีบูรพาสัญจรครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จัดวิทยากร ไปร่วมเสวนาและนำนิทรรศการไปจัดแสดงในงาน

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ปาฐกถาโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี เรื่อง "สันติภาพ และประชาธิปไตยไทยมองผ่านดิเรก ชัยนาม และ กุหลาบ สายประดิษฐ์ เนื่องในงาน "๖๐ ปี วันสันติภาพไทย" ณ วิทยาลัยอิมพีเรียล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานรำลึก ๑๐๐ ปี กุหลาบ  สายประดิษฐ์ "อุดมการณ์ไม่มีวันตาย" มีเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  เสวนาเรื่อง "ศรีบูรพา คนดีของโลก คนดีของเทพศิรินทร์" ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สัมมนาศรีบูรพาสัญจรครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามจัดวิทยากรไปร่วมเสวนาและนำนิทรรศการไปจัดแสดงในงาน

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘   มอบรางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา และเสวนา "อุดมธรรมกับสังคมไทย" ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาคือ สุวัฒน์ วรดิลก  สาขานักคิดนักเขียน, ขรรค์ชัย  บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์, ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘  การสัมมนาวิชาการนานาชาติ  เรื่อง "บทบาทของวรรณกรรมต่อการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์"  ณ โรงแรมธารา  ถนนสุขุมวิท๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ละครเรื่อง "จนกว่าเราจะพบกันอีก" ของศรีบูรพา จัดแสดงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ทับแก้ว จังหวัดนครปฐม

๑๑ มกราคม  ๒๕๔๙   งานบรรจุอัฐิกุหลาบ  สายประดิษฐ์ ณ บริเวณฐานต้นนิโครธ วัดเทพศิรินทราวาส และพิธีมอบรูปหล่อโลหะสำริดนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ จำนวน ๓ รูป ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อให้คนรุ่นหลังระลึกและ สืบทอดเจตนารมณ์  "สุภาพบุรุษ" ของกุหลาบ  สายประดิษฐ์

๒๘ มกราคม  ๒๕๔๙ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  การแสดงละครพูด "ตามหาลูกผู้ชาย"  ณ โรงเรียน ๑๕ แห่ง ในกรุงเทพ-มหานคร และ ๓ แห่ง ในต่างจังหวัด

๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙  งาน "ศรีบูรพารำลึก" ที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี มีเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการ

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙   งานกิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะด้านจิตวิญญาณแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในวาระกิจกรรม ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ หอประชุมศรีบูรพา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานมีการแสดงละครพูดเรื่อง "ตามหาลูกผู้ชาย" และละครร้องเรื่อง "อิสรชน คนดี ศรีบูรพา"

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com