กองทุนศรีบูรพา ประกาศยกย่อง “รุ่งมณี เมฆโสภณ” ได้รับ “รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี 2567 ด้าน “คมทวน คันธนู” ได้รับ “รางวัลรพีพร”

By Mod

           คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง จัดงานครบรอบชาตกาต 119 ปี “ศรีบูรพา” กุหลาบ สายประดิษฐ์ โดยในภาคเช้ามีการทำบุญ ณ บ้านศรีบูรพา และภาคบ่ายมีกิจกรรมเสวนา อ่านบทกวี และประกาศผล “รางวัลศรีบูรพา” และ “รางวัลรพีพร” ประจำปี 2567 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และประธานกองทุนศรีบูรพา…

นายชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี ๒๕๖๖

By Mod

นายชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ หรือ “ท่านขุนน้อย” หรือ “นายพรานผี” เป็นนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ ผู้ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ยืนหยัดต่อสู้เพื่อส่วนรวมและมนุษยธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แต่ไปเติบโตอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เด็ก รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ ขยันหมั่นเพียรเข้าห้องสมุดอยู่เสมอ และเริ่มเขียนกลอนตั้งแต่อยู่ชั้น ป.4 กลอนชิ้นแรกได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือ ‘วิทยาสาร’ หลังเรียนจบ ม.ศ.3 ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จึงเข้ากรุงเทพฯ เรียนต่อชั้นมัธยมปลายโรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา และก้าวเข้าสู่เส้นทางนักข่าวตั้งแต่ยังไม่จบชั้นมัธยมปลาย เริ่มประสบการณ์การเป็นนักหนังสือพิมพ์เมื่อปี…

นายทองแถม นาถจำนง ได้รับรางวัลศรีบูรพาประจำปี ๒๕๖๖

By Mod

นายทองแถม นาถจำนง นามปากกา “โชติช่วง นาดอน” เป็นบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนและนักวิชาการวัฒนธรรม ผู้มีความรอบรู้วรรณกรรมไทย-จีน และเป็นดั่งสะพานเชื่อมวัฒนธรรมสองชาติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ที่บ้านในสวนย่านวัดบวรมงคล ฝั่งธนบุรี เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ต่อชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และสอบเข้า เรียนต่อที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะเรียนปี ๔ เทอมสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จึงหนีภัยทางการเมืองหลบเข้าป่า ร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๒๑ ได้รับคัดเลือกจากพรรคให้ไป…

“ประกิต หลิมสกุล” สุดหัวใจคือความเป็นกลางและความเป็นธรรม

By Mod

เมื่อชื่อของ “ประกิต หลิมสกุล” เจ้าของนามปากกา “กิเลน ประลองเชิง” แห่งคอลัมน์ “ชักธงรบ” ใน “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ได้รับการประกาศให้ได้รับ “รางวัลศรีบูรพา” 2565 สร้างความยินดีปรีดาให้แก่แวดวงนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นักเขียนกันถ้วนทั่ว           เส้นทางชีวิตสู่การเป็นนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ของ “ประกิต หลิมสกุล” ที่เหล่าผู้คนในวงการน้ำหมึกยกย่อง เคยได้รับการบอกเล่าหลายครั้งคราว โดยเจ้าตัวเองมักจะถ่อมตนอยู่เสมอว่า “เรียนหนังสือไม่จบ” นั่นยิ่งทำให้เรื่องราวการหล่อหลอมตามวัยและวันมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย           “ประกิต หลิมสกุล” เกิดเมื่อวันที่…

นายประกิต หลิมสกุล (กิเลน ประลองเชิง) ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี ๒๕๖๕

By Mod

คำประกาศเชิดชูเกียรติ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ แด่ นายประกิต หลิมสกุล(กิเลน ประลองเชิง) สุภาพบุรุษนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้วิชารู้จักมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง นายประกิต หลิมสกุล นามปากกา กิเลน ประลองเชิง เป็นนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ที่มีประสบการณ์ชีวิตเข้มข้น ผ่านวิริยะบากบั่นสามารถเรียนรู้ และกลั่นกรองประสบการณ์เหล่านั้นเป็นงานเขียนเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นและสังคมได้อย่างงดงาม เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่บ้านริมคลองบางเรือหัก ตำบลท้ายหาด หมู่ที่ ๗ อำเภอเมือง สมุทรสงคราม เป็นบุตรชายคนเดียว ลำดับที่ห้า เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนนิพัทธหริณสูตร์ (วัดประทุมคณาวาส)…

พิธีมอบรางวัลศรีบูรพา ๒๕๖๕

By Mod

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศคัดเลือกบุคคลดีเด่น ของโลก ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ รวม ๔๓ คน เป็นคนไทยสองคนคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ตามปกติ กองทุนศรีบูรพา จะมอบรางวัลศรีบูรพาในงานวันนักเขียน ๕ พฤษภาคม ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเสมอ แต่สองปีมาแล้วที่สถานการณ์โควิดระบาด ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานมอบรางวัล ในปี ๒๕๖๓ กองทุนฯจึงได้จัดงานมอบรางวัลศรีบูรพา(แด่นายอรุณ วัชระสวัสดิ์) ณ บ้านศรีบูรพา โดยจำกัดจำนวนคนผู้เข้าร่วม…