เมื่อวันที่ 17 มี.ค.กองทุนศรีบูรพา เปิดเผยชื่อผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2553 ว่า คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พระไพศาล วิสาโล เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีบูรพาในปีนี้ โดยจะมีพิธีมองรางวัลที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ ถ.สุขุมวิท ในวันที่ 5 พ.ค. พร้อมกับงานวันนักเขียน ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยผู้ได้รับรางวัลจะกล่าวสุนทรกถาด้วย


สำหรับรางวัลศรีบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ “ศรีบูรพา” นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก เพื่อมอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม


โดยมีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว 21 คน คือ นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) น.ส.อำพัน ไชยวรศิลป์ (อ.ไชยวรศิลป์) คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ส.ศิวรักษ์) นายกรุณา กุศลาสัย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี นายวิทยากร เชียงกูล นางสุภัทร สวัสดิรักษ์ นายสมชัย กตัญญุตานนท์ (ชัย ราชวัตร) นายเสถียร จันทิมาธร นายนิธิ เอียวศรีวงศ์ นายธีรยุทธ บุญมี นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล นายสมบูรณ์ วรพงษ์ นายสุรชัย จันทิมาธร นายวัฒน์ วรรลยางกูร นายสุทธิชัย หยุ่น นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ


นอกจากนี้ในปี 2548 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะกรรมการจัดงาน 100 ปีศรีบูรพา ได้มอบ “รางวัลเกียรติคุณ 100 ปีศรีบูรพา” 3 สาขา ให้แก่ นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน นายขรรค์ชัย บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์ และศ.เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15:19 น.  ข่าวสดออนไลน์