น้ำเปลี่ยนรูป .. โดย โชคชัย ตักโพธิ์
25 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2550

ขอเชิญชมนิทรรศการ อารยทำศิลป์แนวคิดใหม่ด้วยการนำเสนอผลงานอย่างเป็น ‘รูปธรรม น้ำธรรม’ ตามเส้นทางของพหุศิลปะ ที่สะท้อนเรื่องราวและจินตภาพของป่า-ดิน-น้ำ-ข้าว การเปลี่ยนรูปและเป็นไปของน้ำตามภาชนะดั่งหลักคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งศิลปินได้ใช้กลวิธีสร้างสรรค์ แบบศิลปะสมาธิที่เรียกว่า…. ความทำโดยไม่ต้องความคิดเพราะคิดแล้วไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดนั่นแหล่ะจึงรู้….

พบกับงานสเก็ตซ์ไอเดีย และผลงานกว่า 160 ชิ้น ในรอบ 10,950 วัน ( 3 ทศวรรษ ) ของศิลปินท่านนี้ ได้ตั้งแต่ 25 ต.ค.- 25 พ.ย. 2550 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.-19.00 น. ( ปิดวันพุธ )

โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินเกียรติยศที่ได้รับเลือกเป็นศิลปินมรดกอีสานปี 2549 ได้รับรางวัล Red Art Award 2 (รางวัลมนัส เศียรสิงห์ แดง ครั้งที่2 ปี2549 ) ทั้งยังเคยได้รับ 36 รางวัล จากการประกวดศิลปกรรม วิทยาเขตเพาะช่าง ปี 2513- 2518 รวมถึงการได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงานในแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ผลงานชิ้นเยี่ยมที่ได้รับการยกย่องจนทุกวันนี้ อาทิ “ ชุดผาแต้ม แต้มสี “ “ชุดวัดหนองป่าพัง” “เมล็ดข้าว” “กล่องบริจาค” “ใบหน้ากาล” “ชุดสติ ธรรม เมล็ดพืช” “ ชุดรูปทรงไข่เดือนตุลา” “ คุณ ผม คนอื่น หมวก มือ” ฯลฯ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการอารยทำศิลป์ “น้ำเปลี่ยนรูป” โดย โชคชัย ตักโพธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เวลา 18.00 น. ศิลปินที่รับเชิญร่วม พิธีเปิดได้แก่ ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ, ประเทือง เอมเจริญ, ชาติ กอบจิตติ, สุชาติ สวัสดิศรี