วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 19:16:37 น.  มติชนออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ด่านตระกูล อายุ 86 ปี นักคิดนักเขียนได้เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองท่ามกลางความเศร้าสลด ของญาติมิตร ทั้งนี้ จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ฯ จ.นนทบุรี และมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 5 วัน ในเวลา 19.00 น.

นายสุพจน์ มีผลงานด้านการเขียนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนที่มุ่งปกป้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่  24 มิถุนายน 2475 รวมทั้งปกป้อง และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส และได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาต่างๆ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์แก่บรรดานักวิชาการ นักคิด นักกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

นายสุพจน์ ด่านตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2466 ที่บ้านปลายคลองหมู่ที่ 6 ตำบลเชียรเขา อำเภอปากพนัง (ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอเชียรใหญ่และปัจจุบันได้แยกเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนประชาบาลใกล้บ้าน แล้วไปต่อชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัด และชั้นมัธยมปลายที่กรุงเทพมหานคร แต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ต้องยุติการศึกษาในระบบลงขณะกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ 6 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เข้าร่วมกับพวกต่อต้านญี่ปุ่น (เสรีไทย) และได้มีโอกาสสัมผัสกับนานปรีดี พนมยงค์

ภายหลังสงครามได้เข้าทำงานหนังสือพิมพ์จนเกิดความสำนึกทางการเมืองและนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกจับกุมในคดี 10 พฤศจิกายน 2495 ที่รู้จักกันในนามของกบฏสันติภาพ ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 20 ปี แต่ติดคุกอยู่ประมาณ 5 ปี ก็ได้รับนิรโทษกรรม ออกจากคุณมาประกอบอาชีพหนังสือพิมพ์แต่ก็ถูกจับกุมอีกครั้งหนึ่งในปี 2501 ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในข้อหากบฏภายในราชอาณาจักรและมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกศาลทหารกรุงเทพพิพากษาลงโทษจำคุก 3 ปี ในความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ และยกฟ้องข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ จากนั้นได้อุทิศตนให้กับการเคลื่อนไหวทางสังคม และสนใจศึกค้นคว้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยภายหลัง 24 มิถุนายน 2475 อย่างต่อเนื่อง