กรุณา กุศลาสัย

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ที่ตำบลแควใหญ่ ปากน้ำโพ นครสวรรค์ เริ่มการศึกษาด้วยการบวชเป็นสารเณร จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่อินเดีย จนกระทั่งจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวิศวภารติ ศานติ-นิเกตัน ของ รพินทรนาถ ฐากุร โดยได้รับทุนสนับสนุนการเล่าเรียนจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรควรพินิต เริ่มงานเขียนเมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ในนามปากกา “สามเณรไทยในสารนาถ” เมื่อจบการศึกษาแล้วได้เดินทางกลับประเทศไทย  และสอนภาษาสัน กฤต ฮินดี ไทย ที่อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต จากนั้นจึงไปทำงานสถานกงสุลอินเดีย และเป็นนักหนังสือ-พิมพ์ในที่สุด

เคยถูกจับกุมคุมขังในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และการกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในและภายนอกราชอาณาจักร ถูกคุมขังอยู่ ๘ ปี แต่ตลอดเวลานั้นก็ได้แปลหนังสือที่มีคุณค่าของอินเดียออกมาหลายเรื่อง อาทิ คีตาญชลี ของ รพินทรนาถ ฐากุร  พบถิ่นอินเดีย ของ ยวาหระลาล เนห์รู  ชีวประวัติของข้าพเจ้า, โลกทั้งผองพี่น้องกัน, แด่นักศึกษา ของ มหาตมา คานธี เป็นต้น นอกจากนี้ยังเขียนสารคดีอัตชีวประวัติเรื่อง ชีวิตที่เลือกไม่ได้ ซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่นักอ่าน และได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติด้วย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๓๙ และเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๔๖ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๗ (๒๕๓๘)