นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เ​อี​ยว​ศรี​วงศ์

เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี ๒๔๘๓ ในครอบครัวคนจีน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเรียนได้ตั้งชมรมวรรณศิลป์ และเขียนบทความลงในหนังสือของคณะ จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาประวัติศาตร์ คณะอักษรศาตร์ จากสถาบันเดิม ปี ๒๕๐๙ เข้าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน ผลงานด้านงานเขียน อาทิเช่น “ปากไก่และใบเรือ” “สุนทรภู่ มหากวีกระฎุมพี” “การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี” เป็นต้นนอกจากบทบาทนักวิชาการและนักเขียนแล้ว ยังเป็นผู้ติดอาวุธทางปัญญาและร่วมเคลื่อนไหวในการเมืองภาคประชาชน โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน” และ “สำนักข่าวประชาธรรม” ทั้งยังเป็นหนึ่งในนักวิชาการของ “สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน” อีกด้วยได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๔ (๒๕๔๕)