สมบูรณ์ วรพงษ์

เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ ที่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เรียนจบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนประชาบาล อ.ฝาง  เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปรินส์รอยฯ จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนยุพราช สอบครูพิเศษมัธยม (พม.)  เรียนประกาศนียบัตรหนังสือพิมพ์ (ภาคค่ำ) ที่จุฬาฯทำงานสำรวจบ่อน้ำมัน งานตรวจปรู๊ฟ ครูสอนหนังสือที่รัฐไทยใหญ่ โรงเรียนนิมมานรดีสกรุงเทพฯ เริ่มงานหนังสือพิมพ์ “พิมพ์ไทย” “เดลิเมล์” “หลักเมืองชีวิตใหม่” เสียงอ่างทอง” และประจำที่ “ไทยรัฐ” ตั้งแต่หัวหน้าข่าวการเมืองยุคบุกเบิก จนทำหน้าที่บรรณาธิการผลงานรวมเล่มตามลำดับ ได้แก่ รถเที่ยวสุดท้ายจากตองยี (นวนิยาย), จากลุ่มเจ้าพระยา (นวนิยาย), ยึดรัฐบาล (สารคดีการเมือง), คดีสังหาร ๔ อดีตรัฐมนตรี (สารคดีการเมือง), กรายมะริกัน (สารคดีท่องเที่ยว), บนเส้นทางนักหนังสือพิมพ์ (บันทึก), ชุนเทียนที่ปักกิ่ง (สารนิยาย), ครูดี เด่นดวง (สารนิยาย), ไพร่หนีนาย (นวนิยาย), จดหมายเหตุจากปักกิ่ง (สารนิยาย)เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์, กรรมการสมาคมนักข่าว, กรรมการสมาพันธ์หนังสือพิมพ์อาเซียน, เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ สมบูรณ์ วรพงษ์ อุทิศตนให้กับกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนวงงานวรรณกรรมและสื่อมวลชน ให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เด็กๆ มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มกำลังได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๗ (๒๕๔๘)