“ถูกคุกคามอย่าท้อ”” สุทธิชัย”รับ”ศรีบูรพา”ชี้อุปสรรคเป็นบทพิสุจน์

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

“สุทธิชัย หยุ่น”เจ้าของรางวัลศรีบูรพาประจำปี 2551 กล่าวสุนทรกถาหลังรับรางวัลในงานวันนักเขียน แนะแม้สื่อถูกคุกคามก็อย่าท้อใจ เผยต้องเสนอความจริงสู่ประชาชน ระบุอุปสรรคที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของสื่อ ชี้ยิ่งมีภาวะขัดแย้งสูง สื่อต้องมีความละเอียดในการนำเสนอข่าวมากขึ้น


เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่  5 พฤษภาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันนักเขียน ซึ่งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกำหนดจัดงานวันนักเขียนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเขียนได้ร่วมกิจกรรม เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะสังสรรค์กัน ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบรางวัล “ศรีบูรพา” ประจำปี 2551 ให้แก่นายสุทธิชัย หยุ่น นักเขียน นักหนังสือพิมพ์และคอลัมนิสต์ชื่อดังด้วย


ก่อนที่จะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการได้มีการอภิปรายในหัวข้อ ชีวิตและผลงาน 100 ปี ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน, สด กูรมะโรหิต, สันต์ เทวรักษ์, ถนอม มหาเปารยะ, อาษา ขอจิตต์เมตต์ โดย ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน,  อัปสร กูรมะโรหิต, มณฑกานต์ โกมลบุตร, พงษ์เทพ มหาเปารยะ และนเร ขอจิตต์เมตต์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฐนธัช กองทอง


จากนั้นเป็นการคารวะนักเขียนอาวุโส ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ “หมาเฝ้าบ้าน : อุดมการณ์นักหนังสือพิมพ์” โดย บุญเลิศ คชายุทธเดช และนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ดำเนินรายการโดย ภัทร จึงกานต์กุล บรรยากาศการเสวนาเป็นไปอย่างเข้มข้นเรียกความสนใจจากนักเขียนที่อยู่ภายในงานได้อย่างมากมาย จบการเสวนาเป็นการมอบรางวัลศรีบูรพา โดยประธานกองทุนศรีบูรพา นายประยอม ซองทอง ได้ขึ้นมอบโล่รางวัล และทายาทของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือศรีบูรพา มอบเงินรางวัล 5 หมื่นบาท และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสุทธิชัย หยุ่น


หลังรับรางวัล นายสุทธิชัย หยุ่น กล่าวสุนทรกถาเกี่ยวกับวิญญาณนักหนังสือพิมพ์จากรุ่นศรีบูรพาถึงรุ่นปัจจุบัน มีความว่า รางวัลศรีบูรพาเป็นรางวัลสำหรับคนทำงานข่าวทุกคน ในช่วงที่มีสถานการณ์ซ้ำซ้อนที่สื่อถูกคุกคาม รวมถึงการแบ่งแยกของสื่อ อยากให้ระลึกถึงศรีบูรพา ผู้ที่ค้นหาความจริงให้แก่ประชาชน และยิ่งมีภาวะขัดแย้งสูงสื่อต้องมีความละเอียดในการนำเสนอข่าวมากขึ้น โดยอุปสรรคที่สื่อกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ เหมือนเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของสื่อ อย่าให้สื่อท้อใจที่จะนำเสนอความจริง


ส่วนบรรยากาศงานวันนักเขียนนั้น มีบุคคลในวงการนักเขียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 300 คน  อาทิ เจ้าของนามปากกา กฤษณา อโศกสิน,  อุปถัมภ์ กรองแก้ว, ใหญ่ นภายน, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, กมล ทองธรรมชาติ, รสนา โตสิตระกูล, ศุ บุญเลี้ยง, ดำรง อารีกุล และชาติ ภิรมย์กุล เป็นต้น